Privaatsuspoliitika


PRIVAATSUSPOLIITIKA

E-poe Algolemus Shop www.algolemusshop.com isikuandmete vastutav töötleja on Eluvaim OÜ (registrikood 14339439). Eluvaim OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.


Milliseid isikuandmeid töödeldakse

-       nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;

-       kauba kohaletoimetamise aadress;

-       pangakonto number;

-       kaupade maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);

 

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.

Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamisega seonduvaid küsimusi (klienditugi).

E-poe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse e-poe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

 

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil, kauba müüja juriidilise kohustuse täitmiseks (raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine) ning veebikasutusstatistika tegemiseks.Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

Isikuandmed edastatakse e-poe klienditoele (Eluvaim OÜ) ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

Isikuandmed edastatakse Eluvaim OÜ majandustegevuse raames majandus ja raamatupidamistarkvarale ERPLY seadusest tulenevate juriidiliste kohustuste täitmiseks (raamatupidamine).

Teie nimi, telefoninumber, kodune ja e-posti aadress edastatakse Eluvaim OÜ koostööpartnerile logistikateenuse firmale Pakipoint OÜ, kes omakorda edastab kliendi nime, telefoninumbri ja e-posti aadressi kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale ( Omniva, Itella Smartpost või DPT) kauba kohaletoimetamiseks. 

Nimi ja kauba maksumus edastatakse kliendi poolt valitud makseteenuse pakkujale (pangalingid).

E-poe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid edastatakse e-poe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks (Google, Facebook)

 

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse Eluvaim OÜ serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on e-poe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada e-poe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

E-pood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine e-poe volitatud töötlejatele (transporditeenuse pakkuja, makselahenduste pakkujad ja andmemajutus) toimub e-poe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

 

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Kogutud Isikuandmetega andmetega saab tutvuda ja teha parandusi kasutajaprofiilis e-poodi sisse logides. Seda nii "Minu konto" menüüs kui tellimuste ajaloos.

Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel.

 

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

 

Säilitamine

E-poe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Kui e-poes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

 

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

 

Ülekandmine

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

 

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub Algolemus Shop e-poe klienditoe vahendusel (eluvaim.kuido@gmail.com). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).